blue-mosque-3872x2167-istanbul-turkey-tourism-travel-4590

YURTİÇİ KÜLTÜR
TURLARIMIZ

YURTİÇİ KÜLTÜR
TURLARIMIZ

2021 YILI
YURTİÇİ KÜLTÜR TURLARIMIZ

ashabslider kabe

2019 - 2020
HAC ve UMRE
PROGRAMLARIMIZ

2019 - 2020
HAC ve UMRE
PROGRAMLARIMIZ

2021 - 2022
HAC ve UMRE
PROGRAMLARIMIZ

previous arrow
next arrow

HAC VE UMRE ORGANİZASYONLARI

Kayseri’den çıkışla Hac ve Umre Organizasyonlarını profesyonellik çerçevesinde sizler için düzenliyoruz.

HAC 

UMRE

UMRE ORGANİZASYONU

HAC ORGANİZASYONU

YURTİÇİ TURLAR

MUTLU YOLCU

Hac Nedir?
Hac, İslâm’ın beş esasından birisidir. Hem malî ve hem de bedenî bir ibadettir.
Hac, kelime olarak, “yönelmek, kasdetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek” anlamlarına gelir.

Dini bir terim olarak hac, “Belirli bir zamanda usulüne uygun olarak ihrama girdikten sonra Arafat’ta vakfe yapmak, Kâbe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek” suretiyle yapılan ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirene hacı denir.

Hac, hicretin IX. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu hükmü, Kur’an ve Sünnette bildirilmiştir. Bu konuda tüm müslümanlar görüş birliği içerisindedirler. Kur’an-ı Kerîm’de, “Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.” buyurulmuştur. Hz. Peygamber de, “İslâm beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” buyurmaktadır.

Hac, bilindiği şekliyle Hz.İbrahim’e kadar uzanan bir ibadettir. Kur’an ve hadisler bize, Hz.İbrahim’in haccından, insanları hacca çağırmasından bahsetmekte, (Hac 22/27-28) Kâbe’nin ve hac menasikinin tarihçesine işaret etmektedir.

Umre Nedir?
Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, “Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir.
Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart; tavaf, rükündür. Vacipleri ise sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir.
Umrenin pek çok fazileti vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı pek çoktur. Hz. Peygamber (S.A.V) umre hakkında şöyle buyurmaktadır : “Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler. “Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.
Umre için belirli bir zaman yoktur. Her zaman yapılabilir. Ancak, Arefe günü sabahından bayramın dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh görülmüştür.

Umre yapmak isteyenler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve iki rek’at ihram namazı kıldıktan sonra, “Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle” diye niyet edip “telbiye” söyleyerek ihrama girerler. Bu şekilde ihrama girdikten sonra Kâbe’yi usulüne göre tavaf ederler. Nihayet Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece umre tamamlanmış olur.

HAC İLE ARASINDAKİ  FARKLAR

1-) Umre’nin belirli bir vakti yoktur.

2-) Umre’nin Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.

3-) Umre’de Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir yoktur.

4-) Umre’de şeytan taşlama yoktur.

5-) Umre’de Kudüm Tavafı ve Veda Tavafı yoktur.

6-) Umre’ de kurban kesmek yoktur.

Dikkat Edilecek Hususlar;

– Helal para temin etmeli, alacaklarını almalı, borçlarını ödemelidir. Bu mümkün değilse yazı ile tevsik etmelidir.

– Aile efradı, hısım ve akrabaları ile helalleşmelidir.

– Aşırıya kaçmadan yol hazırlığı yapmalıdır.

– Güneşin altında fazla dolaşmamalıdır.

– Otellerde soğutucular gereksiz ve uygunsuz kullanılmamalıdır.

– Yağlı yemeklerden ve dışarıda satılan yemeklerden kaçınmalıdır.

– Buzlu su ve içeceklerden içmemelidir. Kusurlu insanları affetmelidir.

– Elbiselerin beyaz ve pamuklu olmasına dikkat ilmelidir.

– Lüzumsuz alışverişlerle vakit geçirmemelidir. Malayani hareket ve davranıştan kaçınmalıdır.

 

İLETİŞİM FORMU

Merkez Kayseri Ofis

Hunat Mah. Nur Sok. Sitaş İşhanı No: 7/5 Melikgazi/KAYSERİ

T: 0(352) 231 6911
F: 0(352) 231 6923
M: info@ashabturizm.com.tr

___________________________________________________

NEVŞEHİR ŞUBE:

Yeni Mahalle, Naci Özenmiş Sok. No: 5/2

T: 0 (384)2138683

GSM: 0 (536)2799741
M:  info@ashabtur.com