+905078602402 ashabturizm38@gmail.com

2021-2022 UMRE PROGRAMLARIMIZ

Yeni dönem umre programlarımızı ve fiyatlarımızı aşağıda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

10 Günlük Program

10 günlük Kayseri kalkış -Kayseri iniş Umre programları

15 Günlük Program

15 günlük Kayseri kalkış -Kayseri iniş Umre programları

21 Günlük Program

21 günlük Kayseri kalkış -Kayseri iniş Umre programları

28 Günlük Program

28 günlük Kayseri kalkış -Kayseri iniş Umre programları

GENEL NOTLAR

 – Ücretler günlük kurdan TL olarak da alınabilir.
 – Çocuk Ücretleri: 00-02 Yaş arası çocuklar için 350$ ( yataksız ), 03-12 Yaş arası çocuklar için 780$ ( yataksız ).
 – Şirketimiz gerek gördüğü taktirde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
– Tüm turlarımızda Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemeği DAHİLDİR.

1. PROGRAM ( EKONOMİK SERVİSLİ OTELLER )

NOTLAR

MEKKE OTELİ: AKHYAR BEYT OTELLERİ, REVABİ ECYAD VB. ( 1500-2500 mt MESAFE )

MEDİNE OTELİ: MARMARA GRUP OTELLERİ ( 250 mt MESAFE )

2. PROGRAM ( EKONOMİK YAKIN MESAFELİ OTELLER )

NOTLAR

MEKKE OTELİ: SARAYA SÜREYYA, SUNRİSE HOTEL. ( 350- 500 mt MESAFE )

MEDİNE OTELİ: MARMARA GRUP ( 250-300 mt MESAFE )

3. PROGRAM ( SÖMESTR OKUL TATİLİ UMRELERİ )

NOTLAR

MEKKE OTELİAKHYAR BEYT OTELLERİ, REVABİ ECYAD VB. ( 1500-2500 mt MESAFE )

MEDİNE OTELİ: MARMARA GRUP ( 250 – 300 MT )

UMRE HAKKINDA

Umre Nedir?

Umre, Hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü ihram ile yapılan, tavaf ve sa’y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. 
Umre’nin farzı ikidir. İhram ve Tavaf. İhram Umre’nin şartı, Tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve traş olmak ise vaciptir.
Umre, ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki’de sünnet, Şafii ve Hanbeli’de farzdır.

İhrama Girme Yerleri?

Mekke’ye mikat sınırları dışındaki yerlerden gelenler yolları üzerindeki mikatlardan birinde ihrama girerler. Mekke’de bulunulduğu esnada umre yapmak istenirse, Mekkeliler gibi, Harem Bölgesi dışına çıkılarak ihrama girilir. 

Umre Nasıl Yapılır?

1. Mikat sınırlarının birinde İhrama girilir veniyet edilir.
2. Telbiye, tekbir, tehlil salevat-ı şerife okunarak Harem-i Şerif’e girilir. Niyet edilip umre tavafı yapılır. Tavaf esnasında iztiba ve ilk üç şavtta remel de yapılır.
3. Tavaf namazından sonra Mes’aya gidilerek umrenin sa’yi yaılır.
4. Tıraş olunup ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur. Umrede arafat, Mina, Müzdelife’deki menasik, kudum ve veda tavafı yoktur.

UMRE NEDİR ?
Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, “Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir.
Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart; tavaf, rükündür. Vacipleri ise sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir.
Umrenin pek çok fazileti vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı pek çoktur. Hz. Peygamber (S.A.V) umre hakkında şöyle buyurmaktadır : “Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler. “Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.
Umre için belirli bir zaman yoktur. Her zaman yapılabilir. Ancak, Arefe günü sabahından bayramın dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh görülmüştür.

Umre yapmak isteyenler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve iki rek’at ihram namazı kıldıktan sonra, “Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle” diye niyet edip “telbiye” söyleyerek ihrama girerler. Bu şekilde ihrama girdikten sonra Kâbe’yi usulüne göre tavaf ederler. Nihayet Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece umre tamamlanmış olur.

HAC İLE ARASINDAKİ  FARKLAR

1-) Umre’nin belirli bir vakti yoktur.

2-) Umre’nin Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.

3-) Umre’de Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir yoktur.

4-) Umre’de şeytan taşlama yoktur.

5-) Umre’de Kudüm Tavafı ve Veda Tavafı yoktur.

6-) Umre’ de kurban kesmek yoktur.

Dikkat Edilecek Hususlar;

– Helal para temin etmeli, alacaklarını almalı, borçlarını ödemelidir. Bu mümkün değilse yazı ile tevsik etmelidir.

– Aile efradı, hısım ve akrabaları ile helalleşmelidir.

– Aşırıya kaçmadan yol hazırlığı yapmalıdır.

– Güneşin altında fazla dolaşmamalıdır.

– Otellerde soğutucular gereksiz ve uygunsuz kullanılmamalıdır.

– Yağlı yemeklerden ve dışarıda satılan yemeklerden kaçınmalıdır.

– Buzlu su ve içeceklerden içmemelidir. Kusurlu insanları affetmelidir.

– Elbiselerin beyaz ve pamuklu olmasına dikkat ilmelidir.

– Lüzumsuz alışverişlerle vakit geçirmemelidir. Malayani hareket ve davranıştan kaçınmalıdır.